Geschenkbon

Vanaf nu kunt u online restaurant geschenkbonnen bestellen als een origineel cadeau van ons restaurant. Met onze partner Yovite.com - is dit net zo eenvoudig als bloemen te schenken via de bloemistservice. Nu nog sneller! De waarde van de geschenkbon bepaald u.

Binnen enkele minuten krijgt de ontvanger per email, SMS, fax of geheel klassiek per post uw geschenkkaart met persoonlijke groeten en zijn restaurant geschenkbon, die hij met behulp van een bijgevoegde code meteen in ons restaurant kan verzilveren. Natuurlijk kunt u deze geschenkbon ook aan uzelf opsturen en deze dan persoonlijk te overhandigen.

Een modieus geschenk dat je niet gauw zal vergeten. Als een verjaardagsgeschenk, huwelijksgeschenk, kerstgeschenk, klantengeschenk of gewoon als een "dank u" voor een lief mens. Schenkt u genot en inspiratie. Moeiteloos en spontaan, gemakkelijk en zonder stress.

Klik hier om meteen naar ons online bestelformulier te gaan:
Nu online de restaurant geschenkbon bestellen.

Natuurlijk kunt u ook direct in het hotel persoonlijke geschenkbonnen zonder waarde krijgen, bijvoorbeeld voor een fiets- en wandelweekend, overnachting, stagiair evenementen, gastronomisch menu, etc.

Vraag u het aan ons, wij adviseren u graag! Per email of telefoon!

 
Webdesign & CMS by bekalabs Webmedien