Privacy statement

 
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij proberen dan ook altijd ons aan de regels van de Wet op de privacy bescherming te houden.

Op deze website worden met formulieren alleen waar nodig persoonlijke gegevens van u gevraagd.

Onder geen enkele voorwaarde worden de gevraagde gegevens verkocht of om andere redenen aan derden doorgegeven, behalve wanneer een wet of rechtbank ons verplicht gegevens aan een overheidsinstantie door te geven. De gegevens die via een formulier worden ingevoerd en per e-mail worden verstuurd, kunnen mogelijk door een derde geautomatiseerd (anti-spam service) gecontroleerd worden.

De onderstaande verklaring biedt inzicht in hoe wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens waarborgen en welke gegevens voor welke doeleinden gevraagd worden.
 

Gegevensverwerking op deze website

Zoals op (bijna) iedere internetserver worden ook bij ons gegevens, die ons door uw browser verstrekt worden, naar een Server Log bestand weggeschreven. Het gaat om de volgende gegevens:

  • IP-nummer of hostnaam van de ons bezoekende computer
  •  Browsertype en -versie
  •  Het gebruikte besturingssysteem
  •  Referrer URL (de tevoren bezochte pagina)
  •  Tijdstip van de serveraanvraag.

Deze gegevens bieden geen direct inzicht in de daadwerkelijke identiteit van de persoon die onze website bezoekt. Een koppeling van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt uitsluitend plaats bij zware aanvallen op de internetserver of bij misbruik van ons reserveringssysteem.
 

Cookies

Ten tijde van de opstelling van dit privacy statement gebruiken wij geen cookies. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat in de toekomst wel cookies gebruikt zullen worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer geplaatst worden en door uw browser opgeslagen worden. Session-cookies worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist.
 

Contactformulieren en overige formulieren

Als u op onze website een contactformulier of enig ander formulier invult, worden de gegevens of per e-mail aan ons verstuurd of op onze server opgeslagen. Wij gaan ervan uit dat u het met de opslag van de door u verstrekte gegevens eens bent.
 

Recht op informatie

Als u dat schriftelijk aanvraagt informeren wij u graag over de persoonlijke gegevens die wij van u opslaan, als ook over de reden waarom wij deze gegevens opslaan.

U heeft te allen tijde het recht, uw toestemming voor de opslag van uw gegevens in te trekken. Wij verzoeken u ons daarover schriftelijk te informeren (zie het impressum voor de contactgegevens).

Opgeslagen persoonsgegevens worden door ons gewist zodra u uw toestemming tot opslag intrekt, als kennis van deze gegevens voor het met de opslag ervan verbonden doel niet langer noodzakelijk is of wanneer de opslag om overige wettelijke redenen niet meer toegestaan is of zal zijn.
 

Overige informatie

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom beantwoorden wij graag uw vragen m.b.t. de verwerking van uw privacy gevoelige gegevens. Als u vragen heeft die door ons privacy statement niet beantwoord worden, neem dan contact met ons op!
 
 
Webdesign & CMS by bekalabs Webmedien